Onze cultuur

Waardenvol Samen Thuis Geven

In ons ondernemingsplan beschrijven we onze kernwaarden. Dit is de manier waarop wij ons (willen) gedragen, onze cultuur. Deze waarden vormen het DNA van Woonkracht10 en zijn ons kompas voor gedrag.

De kernwaarden die ons drijven worden gevormd door de vijf pijlers: Hart voor de klant, Veerkrachtige buurten, Waardevol vastgoed, Duurzame bedrijfsvoering en Wendbare organisatie.

Hart voor de klant
We staan dichtbij onze huurders. We hebben oprechte aandacht en zijn hartelijk.

Veerkrachtige buurten
We zijn verbonden met de buurt en onze partners. We zijn zichtbaar en betrokken.

Waardevol vastgoed
Wij richten ons op de toekomst. Onze middelen zetten wij doelmatig in. Of het om de inhoud of relatie gaat, we staan open voor vernieuwing.

Duurzame bedrijfsvoering
We zijn deskundig en zorgen voor tijdige financiële sturing, informatie, verantwoording en stromende processen. Met een positief kritische instelling houden we elkaar scherp en zijn we transparant over keuzes.

Wendbare organisatie
Iedere medewerker heeft zelf regie over het werk zodat we allemaal van betekenis kunnen zijn. Samen zijn we een vitale organisatie. Zo kunnen we flexibel omgaan met de complexe opgaven in de samenleving.

Uit onze droom

Hart voor de klant

“Zelden heb ik me zo welkom gevoeld. Toen ik op kantoor kwam om de sleutel op te halen, toen ik in de wijk samen met Anneloes alles doornam over het huis, de wijk en de verhuizing. Er komt zoveel op je af! Ik merk dat Woonkracht10 dat gewoon begrijpt en voor mij klaarstaat in deze leuke maar ook spannende tijd.”

Uit onze droom

Veerkrachtige buurten

“Als buurt wil ik er voor iedereen zijn, in zijn brede diversiteit. Voor jong en oud, sterk en kwetsbaar, rijk en arm, en alles wat daar tussen zit. Ik wil dat iedereen bij mij een thuis kan vinden en voelt. Professionals werken daarop nauw samen. Als we elkaar goed vinden, ben ik een trotse buurt.” 

Uit onze droom

Waardevol vastgoed

“Ik zie 139 nieuwe woningen staan in een mooie mix van appartementen met een zorgcomponent met daarin domotica-oplossingen, nieuwe eengezinswoningen maar ook een aantal starters- en jongerenwoningen. Als ik dit overzie bedenk ik me dat mijn wijk Kraaihoek altijd al een populaire wijk was voor een heleboel bewoners. Dat is nu nog meer het geval. Iedereen wil hier wel wonen.” 

Uit onze droom

Duurzame bedrijfsvoering

“Onze ondersteunende afdelingen vervlechten we met elkaar om meer te bereiken! Mens, proces en systeem zijn goed op elkaar ingespeeld. Processen stromen en we zijn wendbaar bij een tegenvaller in onze opbrengsten of bij nieuwe wetgeving. We blijven SAMEN in regie,
welk weer er ook op ons afkomt.” 

Uit onze droom

Wendbare organisatie

“Als medewerker van Woonkracht10 geef ik Samen Thuis! Mijn werktijden zijn flexibel, ik werk wanneer de klant of mijn netwerk mij nodig heeft. Ik ben vrij om te ‘spelen’ met mijn werktijden. Ik schakel met mijn collega’s en netwerkpartners zodat we samen tijdig dat kunnen doen voor de klant wat nodig is. Eigen initiatief wordt enorm gewaardeerd. Hoe tof is dat! Woonkracht10 zet me in op mijn kracht.”

© Woonkracht10              Privacy & cookies

Delen